Volby do Senátu 2022

Získejte díky nám více informací o kandidátech do Senátu!

Hledat podle

O Senátu

Senát je horní komorou našeho Parlamentu. Má 81 členů, kteří jsou voleni na šest let. Každé dva roky se obměňuje třetina senátorských mandátů. Spolu s Poslaneckou sněmovnou vykonává v České republice legislativní moc – obě komory tvoří a schvalují zákony. Novodobý Senát zasedá od voleb roku 1996, jeho současným předsedou je Miloš Vystrčil /ODS/.

(FOTO: senat.cz )

Senát hraje významnou roli v legislativním procesu. Může navrhovat zákony Poslanecké sněmovně, ale výraznější roli hraje až při schvalování legislativních návrhů postoupených z dolní komory Parlamentu. K nim se může v třicetidenní lhůtě vyjádřit (viz obr. níže).

  1. Pokud Senát změní původní znění pozměňovacími návrhy, putuje návrh zákona zpět do Poslanecké sněmovny, kde jej musí schválit většina přítomných poslanců.
  2. Pokud Senát návrh zákona zcela zamítne, sněmovna může zamítnutí přehlasovat většinou všech poslanců – tedy 101 hlasy
  3. Pokud Senát návrh zákona schválí bez úprav nebo jej neprojedná v třicetidenní lhůtě, putuje na podpis k prezidentu republiky.

(FOTO: psp.cz ) - legislativní proces - Senát zvýrazněn červeně
(ZDROJ: senat.cz psp.cz )

Kontakt na autory

Telefon
+420720028299
+420604678097
Našli jste nějakou nesrovnalost nebo chcete doplnit chybějící informace?
oprava.nazorypolitiku@gmail.com

Blog