Miroslav Lorenc

10 - Český Krumlov

Volební strana: ANO 2011

Povolání: místostarosta města

Věk: 65

Bydliště: Prachatice


Stránka politika byla naposledy aktualizována 3. října 2022

O kandidátovi

Posláno kandidátem

Předchozí pracovní kariéra:

Od roku 1981 jsem pracoval jako vychovatel, dále jako metodik plaveckého výcviku. Poté jsem v Prachaticích založil plaveckou školu, kterou jsem provozoval 14 let, než jsem odešel za prací do Německa, kde jsem byl 18 let.

Studium:

Mám středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Dále jsem si dodělal pedagogické vzdělání obor vychovatelství. Na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze jsem vystudoval obor trenérství triatlonu.

Předchozí politická kariéra:

Zastupitelem jsem již třetí volební období. Od roku 2018 dodnes vykonávám funkci místostarosty.

Další úspěchy:

Souběžně s mým zaměstnáním v Německu jsem aktivně trénoval triatlonové děti ŠUTRI Prachatice. Podařilo se mi vychovat ze svých svěřenců reprezentanty ČR v triatlonu.

Čemu bych se chtěl v Senátu věnovat:

Sport je pro mě životní styl, a proto bych chtěl prosadit některé nápady, které by se týkaly vylepšení

podmínek ve sportu a tělovýchově.

Posláno kandidátem

Naše otázky

1/13 Souhlasíte s tím, aby byla lidem v registrovaném partnerství přiznána možnost všech společných rodičovských práv?

SPÍŠE ANO

Podporuji přiznání společných práv pro osoby v registrovaném partnerství, ale nepodporuji zákon na podporu manželství pro všechny. Manželství je pro mě muž, žena, kteří vychovávají své potomky.

2/13 Jste pro, aby Česká republika do roku 2030 přijala společnou evropskou měnu euro?

NE

Ztratili bychom samostatnost v rozhodování samostatné měnové politiky ČNB. Zároveň vývoj ekonomiky v některých zemích eurozóny je nejistý a nerad bych riskoval, že na to doplatí Česká republika a její občané. ČR nesplňuje s vysokou inflací podmínky přijetí eura.

3/13 Měl by český stát, v souvislosti s rostoucími cenami energií, více finančně podporovat výrobu elektřiny z neobnovitelných zdrojů?

SPÍŠE NE

Určitě bychom ale neměli v této době zavírat žádné elektrárny, které v této krizi potřebujeme. Podpora státu i EU by měla směřovat spíše na podporu obnovitelných zdrojů (např. solární panely na městských a soukromých budovách).

4/13 Jste pro, aby byla ČR nadále otevřena přijímání uprchlíků z Ukrajiny?

SPÍŠE ANO

Ve spolupráci s EU musíme pomáhat lidem zasaženým válečným konfliktem.

5/13 Měla by Česká republika nadále podporovat Ukrajinu v jejím boji proti Rusku také dodávkami zbraní a další vojenskou pomocí?

ANO

Ve spolupráci s EU a NATO.

6/13 Souhlasíte s tím, aby byla v době vysoké inflace přímá podpora státu občanům větší, než byla doposud?

ANO

Vláda by měla využít všechny nástroje, aby zmírnila ekonomické dopady na české domácnosti. Zatím se tak bohužel neděje a vláda je ve svém přístupu velmi laxní.

7/13 Souhlasíte s tím, že Česká televize plní správně svoji roli veřejnoprávního média?

NE

ČT mi bohužel v posledních letech připomíná Československou televizi za minulého režimu. Často je tam pouze jednostranný pohled na věc. Některé pořady (reportéři) až přehnaně jsou zaměřené na „Anti Babiš“.

8/13 Jste pro, aby český stát reguloval ceny nájemného u bytů?

NE

Regulace v tržním hospodářství nepřináší nic dobrého. Zároveň spousta lidí bydlí ve svém vlastním bytě nebo má hypotéku, tím bychom je v podstatě z této podpory vyloučili.

9/13 Jste pro větší progresivitu ve zdanění příjmů fyzických osob?

SPÍŠE NE

Pokud někdo vydělává více peněz, tak stejně odvádí do daňového systému daleko více prostředků. Daně se mají snižovat, ne zvětšovat. Pracovat se musí vyplatit.

10/13 Jste pro zmírnění podmínek oddlužení, tedy zjednodušení a zrychlení procesu pro osoby v exekuci?

SPÍŠE ANO

Spousta lidí v ČR je v dluhové pasti a musíme jim nabídnout nejlepší možné nástroje se z toho dostat, ale zároveň musíme být opatrní, aby toho někdo nezneužil. Skvělý projekt, na kterém se podíleli i poslanci hnutí ANO, je milostivé léto.

11/13 Myslíte si, že by měl být turismus v Českém Krumlově omezen?

NE

Je to významný zdroj příjmů pro celé město. Osobně budu usilovat o větší propagaci i jiných krásných míst, které se nachází v našem senátním obvodu (např. Prachatice, Týn nad Vltavou, Vyšší Brod).

12/13 Souhlasíte s omezením další výstavby u developerských bytů?

NE

Je to další cesta k dostupnějšímu bydlení.

13/13 Je podle Vás rozšíření sítě veřejné dopravy v okrese hlavní prioritou?

SPÍŠE ANO

Je to ekologické a zároveň finančně dostupné.

Kontakt na autory

Telefon
+420720028299
+420604678097
Našli jste nějakou nesrovnalost nebo chcete doplnit chybějící informace?
oprava.nazorypolitiku@gmail.com

Blog