O kandidátovi

Předchozí pracovní kariéra:

Po studiu jsem pracoval jako grafik a IT technik, poté jsem začal podnikat v oblasti webdesignu a grafiky. V roce 2011 jsem zároveň nastoupil do propagačního oddělení uherskohradišťského Klubu kultury. Od roku 2014 jsem byl uvolněným radním, od roku 2018 pak zastupitelem Uherského Hradiště za Piráty. Kromě toho jsem založil spolek Přátelé zpětné vazby z.s., který pomáhá začínajícím umělcům na Slovácku a největší slovácký online bazar Uháčko.

Studium:

Nejprve počítačové elektronické systémy na soukromé střední škole v Kunovicích. Poté VOŠ elektrotechnická v Olomouci, obor Aplikace výpočetní techniky v telekomunikacích, titul DiS. Poté Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Marketingové komunikace, titul Bc.

Předchozí politická kariéra:

Zastupitel města Uherské Hradiště.

Další úspěchy:

A zní to jako klišé, ale úplně nejvíce jsem pyšný na své dvě skvělé děti.

Čemu bych se chtěl v Poslanecké sněmovně věnovat:

Chci pokračovat ve své dosavadní práci zejména v oblasti životního prostředí a pomoci ČR k přechodu k oběhovému hospodářství.

(FOTO: www.piratiastarostove.cz)
Posláno kandidátem

Naše otázky

1/12 Jste pro vystoupení ČR z Evropské unie?

EU je mezinárodní organizací sdružující 27 členských států. Ve své stávající podobě funguje od roku 1993 a stojí na čtyřech svobodách společného trhu – volném pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu.

NE

Členství v EU považuji za přínosné. Jsem pro rozvíjení partnerství s demokraticky smýšlejícími zeměmi.

2/12 Měla by Česká republika i na úkor ekonomických dopadů do roku 2038 odstoupit od spalování uhlí za účelem výroby elektřiny?

Tento rok doporučila jako nejvhodnější termín odstoupení od uhlí Vládě ČR tzv. uhelná komise. Ta je složena z odborníků na energetiku, zástupců ministerstev, odborových svazů a dalších.

ANO

Určitě ano. Není čas odsouvat řešení klimatických problémů a přechod na šetrnější zdroje energie. Spalování uhlí pro výrobu energie už se nevyplatí. Navrhli jsme proto ukončení spalování uhlí již k roku 2033. Nyní se musíme soustředit na přechod na jiné zdroje a připravit se na budoucnost bez uhelných elektráren.

3/12 Jste pro zavedení stejnopohlavních sňatků a jejich zrovnoprávnění s manželstvím muže a ženy (včetně adopce)?

V současné době je v České republice možné uzavřít s osobou stejného pohlaví registrované partnerství bez možnosti adopce. Zákon o zavedení stejnopohlavních sňatků prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, k jeho dalšímu projednání na plénu se ale neschyluje.

ANO

Nevidím důvod, proč by děti měly být v ústavech, když o ně mají zjem adoptivní rodiče. Není důvod, proč by stejnopohlavní páry nemohly dětem věnovat stejnou péči jako heterosexuální. Stejně tak v právní rovině by měl být svazek lidí stejného i různého pohlaví zrovnoprávněn (vzájemné zastupování, dědictví, poskytování informací aj.)

4/12 Souhlasíte s rozhodnutím Parlamentu ČR zrušit superhrubou mzdu a současně s tím snížit daň z příjmu fyzických osob?

V roce 2020 byla Parlamentem zrušena superhrubá mzda, a současně snížena daň z příjmu fyzických osob. Motivací pro schválení byla horší situace ekonomiky během koronavirové pandemie, odpůrci argumentovali zvětšením schodku státního rozpočtu asi o 90 miliard korun.

SPÍŠE ANO

Zrušení superhrubé mzdy tak, jak proběhlo, však bylo nedomyšlené. Navrhli jsme proto zvýšení daňové slevy na poplatníka, které je spravedlivé, přidá všem stejně a podpoří spotřebu. V dlouhodobém horizontu plánujeme daňovou zátěž z práce snižovat.

5/12 Má český stát výrazně snížit příspěvky neziskovým organizacím v příštím roce?

Dle údajů z roku 2018 putuje z veřejných zdrojů neziskovým organizacím přibližně 18 miliard korun. Hlavními příjemci jsou sportovní neziskovky a organizace ze sociálního sektoru.

NE

Ne, nevidím pro to důvod. Tyto organizace provozují mnoho užitečných činností, včetně například sociálních zařízení. Navíc je potřeba vytvořit si přehled o tom, kolik prostředků, z jakých zdrojů do neziskového sektoru plyne. V současné chvíli o tom stát nemá přehled.

6/12 Měla by výše minimální mzdy po dobu příštích tří let zůstat na stejné úrovni jako nyní?

Dnes je výše minimální mzdy 15 200 Kč. Za posledních pět let stoupla její hodnota o 5 300 korun.

NE

Ne, naopak jsme podali návrh na její automatickou valorizaci podle průměrné mzdy.

7/12 Myslíte si, že Česká televize a Český rozhlas plní veřejnou službu nestranně a objektivně?

Česká televize a Český rozhlas jsou veřejnoprávní instituce financované formou koncesionářských poplatků. U ČT dosahuje výše 135 Kč za měsíc pro každou domácnost, u ČRo 40 Kč. Dle kodexů ČT a ČRo si obě organizace musí zakládat na nestrannosti a nezávislosti.

SPÍŠE ANO

Česká televize a Český rozhlas jsou nezávislá media, která občany ČR objektivně informují o aktuálním dění. Mají nejvyšší míru objektivního pohledu na věc, což vychází z provedených analýz. Na druhou stranu je nutné řešit způsob obsazování mediálních rad, tak aby výběr byl více založen na odbornosti a nezávislost a méně na politickém klíči.

8/12 Jste pro zmírnění podmínek oddlužení, tedy zjednodušení a zrychlení procesu pro osoby v exekuci?

V současném stavu může insolvence trvat až pět let, poslední novela zákona by snížila maximální trvání insolvence pro všechny na tři roky. Dle stávajícího stavu má dlužník dvě varianty oddlužení – buď splatí během tří let 60 % částky dluhu, nebo během pěti let splatí alespoň 30 % dluhu.

ANO

V tomto volebním období jsme navrhovali zavedení místní příslušnosti exekutorů podle principu 1 dlužník = 1 místně příslušný exekutor v kraji. Exekutora bude určovat krajský soud dle automatického klíče a dojde ke slučování všech exekucí dlužníka pod jednoho exekutora. Zkrátíme dobu insolvenčního řízení na 3 roky.

9/12 Řešili byste důchodovou krizi také zvýšením věku odchodu do důchodu (s výjimkou namáhavých profesí)?

Ve své zprávě OECD zvyšování věku odchodu do důchodu navrhuje, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR s postupným prodlužováním věku odchodu za hranici 65 let nesouhlasí.

NE

Zvyšováním věku do důchodu bychom zapříčinila krizi v jiné oblasti. Věková hranice odchodu do důchodu by měla být spíše orientační.

10/12 Jste pro, aby ČR do dvou volebních období přijala společnou evropskou měnu euro?

Euro je měnou 19 ze 27 členských států Evropské unie, při vstupu do EU jsme se k přijetí eura zavázali, většina obyvatel ČR se ale staví proti zavedení společné evropské měny.

ANO

Podle našeho programového záměru chceme do roku 2025 snížit deficit státního rozpočtu pod 3 procenta HDP, aby ČR plnila Maastrichtská kritéria, a během následujícího volebního období vstoupit do Evropského mechanismu směnných kurzů ERM II.

11/12 Jste pro progresivitu ve zdanění příjmů fyzických osob?

Myšlenka progresivního zdanění stojí na principu, že obyvatelé s vyššími příjmy odvádí na dani vyšší procentu svých příjmů. Dnes je základní sazba daně z příjmu 15 %, od 48násobku průměrné mzdy se daní 23 %.

NE

12/12 Měl by stát výrazněji finančně podpořit prodej elektromobilů a výstavbu související infrastruktury?

V ČR v roce 2020 činil podíl prodaných elektromobilů na téměř 2 %. Podíl nově prodaných elektromobilů vůči celkovému počtu prodaných aut se u nás zvyšuje, stále ale zůstává daleko za státy v západní Evropě.

ANO

Prosadili jsme zákon umožňující výstavbu jednoduchých nabíjecích stanic do 22 kW bez nutnosti stavebního povolení.

Kontakt

Telefon
+420720028299
+420604678097
Našli jste nějakou nesrovnalost nebo chcete doplnit chybějící informace?
oprava.nazorypolitiku@gmail.com