Jiří Dušek

58 - Brno-město

Volební strana: bez politické příslušnosti

S podporou od: ČSSD+ODS+Vaši starostové+Fakt Brno

Povolání: hvězdář, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, senátor

Věk: 51

Bydliště: Brno


Stránka politika byla naposledy aktualizována 3. října 2022

O kandidátovi

Posláno kandidátem

Předchozí pracovní kariéra:

Ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Studium:

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Předchozí politická kariéra:

Člen Senátu Parlamentu České republiky

Další úspěchy:

Čestný člen Mezinárodní astronomické unie, člen vědecké rady National Geographic Česko, autor tří desítek populárně-vědeckých publikací, autor dvou desítek pořadů pro planetária, spolutvůrce obřích nafukovacích modelů vesmírných těles

Čemu bych se chtěl v Senátu věnovat:

Agendě Evropské unie a otázce energetické bezpečnosti našeho státu

Posláno kandidátem

Naše otázky

1/13 Souhlasíte s tím, aby byla lidem v registrovaném partnerství přiznána možnost všech společných rodičovských práv?

NECHCI ODPOVĚDĚT

Nejsem rozhodnutý.

2/13 Jste pro, aby Česká republika do roku 2030 přijala společnou evropskou měnu euro?

NE

V tomto okamžiku nejsem pro přijetí eura, ale samozřejmě záleží na ekonomickém vývoji v České republice i ve světě.

3/13 Měl by český stát, v souvislosti s rostoucími cenami energií, více finančně podporovat výrobu elektřiny z neobnovitelných zdrojů?

NECHCI ODPOVĚDĚT

Otázce nerozumím. Pokud myslíte fosilní paliva, tak v tomto okamžiku není jejich žádná rychlá náhrada. Stabilním řešením jsou v prostředí České republiky jaderné elektrárny kombinované s tzv. obnovitelnými zdroji energie. Toto označení je ale dle mého názoru poněkud zmatečné, jelikož obnovitelné zdroje energie se vyrábějí z neobnovitelných surovin. Každopádně náhrada fosilních paliv je „běh“ na dlouhou trať.

4/13 Jste pro, aby byla ČR nadále otevřena přijímání uprchlíků z Ukrajiny?

ANO

Je to slušnost, nikoli povinnost. Uprchlíci však nesmí být závislí pouze na sociálních dávkách.

5/13 Měla by Česká republika nadále podporovat Ukrajinu v jejím boji proti Rusku také dodávkami zbraní a další vojenskou pomocí?

NECHCI ODPOVĚDĚT

Česká republika by měla Ukrajině „podat pomocnou ruku“, avšak z problémů se musí Ukrajinci dostat především vlastními silami. Rusko je jednoznačným agresorem, který problémy 21. století řeší způsoby století devatenáctého.

6/13 Souhlasíte s tím, aby byla v době vysoké inflace přímá podpora státu občanům větší, než byla doposud?

NECHCI ODPOVĚDĚT

Čím více peněz stát „vytiskne“, tím větší bude inflace. Mělo by se tedy jednat o cílenou pomoc těm nejohroženějším, kombinovanou s úsporami.

7/13 Souhlasíte s tím, že Česká televize plní správně svoji roli veřejnoprávního média?

ANO

Ano, jakkoli řadu aktivit České televize považuji za zbytnou.

8/13 Jste pro, aby český stát reguloval ceny nájemného u bytů?

NE

Nejsem pro. Stát by však měl podporovat vznik sociálních/družstevních bytů ve vlastnictví měst.

9/13 Jste pro větší progresivitu ve zdanění příjmů fyzických osob?

ANO

Po všeobecné diskuzi ano.

10/13 Jste pro zmírnění podmínek oddlužení, tedy zjednodušení a zrychlení procesu pro osoby v exekuci?

ANO

Ano, ale ne tak, aby byl mechanismus zneužíván těmi nezodpovědnými.

11/13 Podpoříte budoucí legislativu bojující proti vlivům sucha a klimatické změny, která výrazně dopadá na region jižní Moravy?

ANO

Ano, ale musí se jednat o chytrá řešení, nikoli bezmyšlenkovité investice.

12/13 Mělo by město Brno více investovat do stavby nových bytů a rozšířit možnost hlásit se o nové družstevní byty i pro jednotlivce?

ANO

13/13 Měly by investice do dostavby městského okruhu v Brně mít přednost před zkvalitňováním hromadné dopravy?

NECHCI ODPOVĚDĚT

Myslím, že se jedná o „spojené nádoby“. Investorem městského okruhu je především Ředitelství silnic a dálnic, na které má místní zastupitelstvo jen malý vliv. Naopak dopravní podnik je v majetku města. Navíc hromadná doprava ve městě Brně je na špičkové úrovni a některé linky bez městského okruhu nebo jiných velkých stavebních realizací nelze kapacitně navyšovat.

Kontakt na autory

Telefon
+420720028299
+420604678097
Našli jste nějakou nesrovnalost nebo chcete doplnit chybějící informace?
oprava.nazorypolitiku@gmail.com

Blog