Petr Kulhánek

1 - Karlovy Vary

Volební strana: Karlovarská občanská alternativa

Povolání: hejtman karlovarského kraje

Věk: 51

Bydliště: Karlovy Vary


Stránka politika byla naposledy aktualizována 10. září 2022

O kandidátovi

Posláno kandidátem

Předchozí pracovní kariéra:

1998 - 2000 ředitel společnosti HOPI Logistic 2000 - 2010 ředitel Vydavatelství Promenáda v.o.s. 2010 - 2018 primátor statutárního města Karlovy Vary 2018 - 2020 personalista ve společnosti Hofírek Consulting 2020 - dosud hejtman Karlovarského kraje

Studium:

1990 - 1997 VŠE Praha, Podniková ekonomika a mangement, Psychologier a sociologie v řízení firmy, titul Ing. 1992 - 1993 studiní pobyt v USA, San Francisco Bay Area, Foothill College, English, Economics, Small Business Management, Business Administration 1995 - 1996 studijní pobyt v Austrálii, Sydney, Australian Pacific College, Business Administration

Předchozí politická kariéra:

2006 spoluzakladatel Karlovarské občanské alternativy (KOA) 2006 - dosud zastupitel města Karlovy Vary 2010 - 2018 primátor statutárního města Karlovy Vary 2012 - dosud zastupitel Karlovarského kraje 2020 - dosud hejtman Karlovarského kraje

Další úspěchy:

Úspěšná realizace a čerpání EU fondů Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary Schválení prvního novodobého Statutu lázeňského místa Vládou ČR pro Karlovy Vary Úspěšné vedení nominace a jejího zapsání na Seznam UNESCO 11 evropských lázeňských měst, včetně Karlových Varů, Mariánských a Františkových lázní

Čemu bych se chtěl v Senátu věnovat:

Oblastem legislativy, které náš region nejvíce trápí - narovnání podmínek mezi fakultními a krajskými/okresními/městskými nemocnicemi, nyní započatá tvorba zákona o cestovním ruchu a zákona o veřejných kulturních institucích, legislativa týkající se budoucího čerpání evropské podpory, zejména ve vztahu ke zjednodušení, rychlosti a tedy efektivitě celého procesu.

Posláno kandidátem

Naše otázky

1/13 Souhlasíte s tím, aby byla lidem v registrovaném partnerství přiznána možnost všech společných rodičovských práv?

ANO

2/13 Jste pro, aby Česká republika do roku 2030 přijala společnou evropskou měnu euro?

ANO

3/13 Měl by český stát, v souvislosti s rostoucími cenami energií, více finančně podporovat výrobu elektřiny z neobnovitelných zdrojů?

ANO

prodloužit horizont útlumu těžby

4/13 Jste pro, aby byla ČR nadále otevřena přijímání uprchlíků z Ukrajiny?

ANO

5/13 Měla by Česká republika nadále podporovat Ukrajinu v jejím boji proti Rusku také dodávkami zbraní a další vojenskou pomocí?

ANO

Jsem přesvědčen, že pokračující pomoc nejen ČR, ale koordinovaně celé EU a NATO je jedinou cestou, jak zastavit imperiální rozpínavost Ruska a zachovat suverenitu a integritu nejen Ukrajiny, ale možná v budoucnu i dalších částí tehdejšího Sovětského svazu, případně i zemí bývalého východního bloku, včetně naší země.

6/13 Souhlasíte s tím, aby byla v době vysoké inflace přímá podpora státu občanům větší, než byla doposud?

NE

Přímá podpora státu občanům inflaci nezbrzdí, naopak.

7/13 Souhlasíte s tím, že Česká televize plní správně svoji roli veřejnoprávního média?

ANO

8/13 Jste pro, aby český stát reguloval ceny nájemného u bytů?

NE

9/13 Jste pro větší progresivitu ve zdanění příjmů fyzických osob?

NE

10/13 Jste pro zmírnění podmínek oddlužení, tedy zjednodušení a zrychlení procesu pro osoby v exekuci?

SPÍŠE ANO

Ale za přesně definovaných podmínek zamezujících zneužití takové pomoci.

11/13 Kompenzuje stát dostatečně obnovu devastované krajiny na severozápadě Čech způsobenou povrchovou těžbou uhlí?

NE

Dlouhodobě mnoho vlád zanedbává toto těžbou postižené území. Na rozdíl třeba od Německa, které pro tyto postižené regiony k evropské podpoře významně přidává i podporu národní.

12/13 Souhlasíte s tím, aby za opakované neplacení pokut byly neuhrazené částky strhávány u osob pobírající dávky v hmotné nouzi právě z těchto dávek?

NECHCI ODPOVĚDĚT

13/13 Měly by být prolomeny těžební limity hnědouhelných dolů v Sokolovské pánvi a dojít k dalšímu rozšíření těžby?

SPÍŠE ANO

Podmínečně ANO. Stát by na tuto otázku měl reagovat podle vývoje situace (trh/dostupnost energií, situace v konfliktu s Ruskem) případným prodloužením horizontu útlumu těžby.

Kontakt na autory

Telefon
+420720028299
+420604678097
Našli jste nějakou nesrovnalost nebo chcete doplnit chybějící informace?
oprava.nazorypolitiku@gmail.com

Blog