O kandidátovi

Předchozí pracovní kariéra:

2001 - 2006 tiskový mluvčí a odborný asistent předsedy Krajského soudu v Hradci Králové; 2006 - 2007 tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR; 2007 - 2010 náměstek ministra spravedlnosti; 2013 - 2021 právník, podnikatel, filantrop.

Studium:

Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta (Mgr.); Univerzita Komenského, Bratislava, Právnická fakulta (JUDr.); Business Institut, Praha (MBA).

Předchozí politická kariéra:

2006 - 2010 zastupitel a radní města Hradec Králové; 2010 - 2013 poslanec Parlamentu ČR, člen Legislativní rady vlády, místopředseda Ústavně právního výboru; od 2018 člen Finančního výboru zastupitelstva města Hradec Králové; od 2020 člen Kontrolního výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Další úspěchy:

Fungující rodina, čerstvě dospělý syn, spokojený pes, veřejně prospěšné projekty Nadační fond Aquapura a Hradec si pomáhá.

Čemu bych se chtěl v Poslanecké sněmovně věnovat:

Chci především pomáhat lidem, firmám, městům a obcím z Královéhradeckého kraje prosazovat jejich zájmy v Praze. Jako právník bych se také rád věnoval vyčištění legislativy od zbytečných zákonů a přispěl k další digitalizaci státní správy a významnému zlepšení komunikace úřadů s občany. Velký úkol vidím v podpoře podnikatelů a jejich zaměstnanců, začal jsem už u nás v Hradci Králové a na Hradecku s projektem Hradec si pomáhá.

(FOTO: spolu21.cz)
Posláno kandidátem

Naše otázky

1/12 Jste pro vystoupení ČR z Evropské unie?

EU je mezinárodní organizací sdružující 27 členských států. Ve své stávající podobě funguje od roku 1993 a stojí na čtyřech svobodách společného trhu – volném pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu.

NE

Pro Českou republiku neexistuje v současné době lepší řešení.

2/12 Měla by Česká republika i na úkor ekonomických dopadů do roku 2038 odstoupit od spalování uhlí za účelem výroby elektřiny?

Tento rok doporučila jako nejvhodnější termín odstoupení od uhlí Vládě ČR tzv. uhelná komise. Ta je složena z odborníků na energetiku, zástupců ministerstev, odborových svazů a dalších.

NE

Není umění vyřešit problém tím, že vyrobím jiný. A tahle oblast si žádá skutečné a dlouhodobé řešení, než propagandistické výkřiky.

3/12 Jste pro zavedení stejnopohlavních sňatků a jejich zrovnoprávnění s manželstvím muže a ženy (včetně adopce)?

V současné době je v České republice možné uzavřít s osobou stejného pohlaví registrované partnerství bez možnosti adopce. Zákon o zavedení stejnopohlavních sňatků prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, k jeho dalšímu projednání na plénu se ale neschyluje.

NECHCI ODPOVĚDĚT

To jsou dvě různé věci: stejnopohlavní rovnoprávné sňatky ano (jakkoliv nesouhlasím s tím, aby se nazývaly "manželství"), ovšem přiznávám, že na adopci nemám jasný názor.

4/12 Souhlasíte s rozhodnutím Parlamentu ČR zrušit superhrubou mzdu a současně s tím snížit daň z příjmu fyzických osob?

V roce 2020 byla Parlamentem zrušena superhrubá mzda, a současně snížena daň z příjmu fyzických osob. Motivací pro schválení byla horší situace ekonomiky během koronavirové pandemie, odpůrci argumentovali zvětšením schodku státního rozpočtu asi o 90 miliard korun.

ANO

Byl to dlouhodobý cíl ODS. Ovšem ruku v ruce s tím mělo zaznít, jak a z čeho se tento silný daňový výpadek pokryje.

5/12 Má český stát výrazně snížit příspěvky neziskovým organizacím v příštím roce?

Dle údajů z roku 2018 putuje z veřejných zdrojů neziskovým organizacím přibližně 18 miliard korun. Hlavními příjemci jsou sportovní neziskovky a organizace ze sociálního sektoru.

NE

Neziskové organizace jsou významná a potřebná součást české společnosti, odvádějí obrovský kus práce tam, kde stát selhává. Na druhou stranu bych byl pro inventuru po stránce toho, komu, kolik, na co a s jakým efektem stát přispívá.

6/12 Měla by výše minimální mzdy po dobu příštích tří let zůstat na stejné úrovni jako nyní?

Dnes je výše minimální mzdy 15 200 Kč. Za posledních pět let stoupla její hodnota o 5 300 korun.

ANO

Od ledna 2022 má činit 18 000 Kč hrubého a s ohledem na očekávané problémy v národní ekonomice by nebylo rozumné ji zvyšovat.

7/12 Myslíte si, že Česká televize a Český rozhlas plní veřejnou službu nestranně a objektivně?

Česká televize a Český rozhlas jsou veřejnoprávní instituce financované formou koncesionářských poplatků. U ČT dosahuje výše 135 Kč za měsíc pro každou domácnost, u ČRo 40 Kč. Dle kodexů ČT a ČRo si obě organizace musí zakládat na nestrannosti a nezávislosti.

ANO

A myslím, že bychom si měli dávat velký pozor na všechny jejich zpochybňovače.

8/12 Jste pro zmírnění podmínek oddlužení, tedy zjednodušení a zrychlení procesu pro osoby v exekuci?

V současném stavu může insolvence trvat až pět let, poslední novela zákona by snížila maximální trvání insolvence pro všechny na tři roky. Dle stávajícího stavu má dlužník dvě varianty oddlužení – buď splatí během tří let 60 % částky dluhu, nebo během pěti let splatí alespoň 30 % dluhu.

ANO

A rád bych poznamenal, že k tomuto narovnání již došlo.

9/12 Řešili byste důchodovou krizi také zvýšením věku odchodu do důchodu (s výjimkou namáhavých profesí)?

Ve své zprávě OECD zvyšování věku odchodu do důchodu navrhuje, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR s postupným prodlužováním věku odchodu za hranici 65 let nesouhlasí.

NE

Česko bohužel stále čeká na skutečnou důchodovou reformu, ne na to, až lidi budou muset pracovat do 100 let.

10/12 Jste pro, aby ČR do dvou volebních období přijala společnou evropskou měnu euro?

Euro je měnou 19 ze 27 členských států Evropské unie, při vstupu do EU jsme se k přijetí eura zavázali, většina obyvatel ČR se ale staví proti zavedení společné evropské měny.

SPÍŠE NE

Tento názor bych ale změnil, pokud by se podařilo zafixovat rozumný směnný kurz a stanovit dostatečně dlouhý čas pro přípravu na přijetí eura, například 10 let, během kterých by šlo vše potřebné připravit. Snad eurozóna do té doby vydrží.

11/12 Jste pro progresivitu ve zdanění příjmů fyzických osob?

Myšlenka progresivního zdanění stojí na principu, že obyvatelé s vyššími příjmy odvádí na dani vyšší procentu svých příjmů. Dnes je základní sazba daně z příjmu 15 %, od 48násobku průměrné mzdy se daní 23 %.

NE

Míra zdanění je u nás už tak dost vysoká.

12/12 Měl by stát výrazněji finančně podpořit prodej elektromobilů a výstavbu související infrastruktury?

V ČR v roce 2020 činil podíl prodaných elektromobilů na téměř 2 %. Podíl nově prodaných elektromobilů vůči celkovému počtu prodaných aut se u nás zvyšuje, stále ale zůstává daleko za státy v západní Evropě.

ANO

Ačkoliv nejsem příznivcem podobného sociálního inženýrství, zvlášť, když Evropa znečišťuje ovzduší ve srovnání se zbytkem světa jen minimálně. Je však nezpochybnitelné, že budoucnost patří alternativním pohonům aut, ale měli bychom myslet i na to, že elektromobily nejsou jedinou altnernativou (a navíc s sebou paradoxně nesou jiné dopady na životní prostředí).

Kontakt

Telefon
+420720028299
+420604678097
Našli jste nějakou nesrovnalost nebo chcete doplnit chybějící informace?
oprava.nazorypolitiku@gmail.com