Volební rádce

Jak to funguje?

Volební rádce vypočítá a zobrazí procentuální názorovou shodu s kandidáty v naší databázi. V potaz bere i to, jak je pro Vás osobně daná otázka důležitá. Můžete tak zjistit, který kandidát z Vámi vybraného kraje je Vám hodnotově a postojově nejblíže.

Najetím na zjistíte více informací o dané otázce

Odpovězte na otázky

1/12 Jste pro vystoupení ČR z Evropské unie?

EU je mezinárodní organizací sdružující 27 členských států. Ve své stávající podobě funguje od roku 1993 a stojí na čtyřech svobodách společného trhu – volném pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu.

Jak moc je pro Vás otázka důležitá?

2/12 Měla by Česká republika i na úkor ekonomických dopadů do roku 2038 odstoupit od spalování uhlí za účelem výroby elektřiny?

Tento rok doporučila jako nejvhodnější termín odstoupení od uhlí Vládě ČR tzv. uhelná komise. Ta je složena z odborníků na energetiku, zástupců ministerstev, odborových svazů a dalších.

Jak moc je pro Vás otázka důležitá?

3/12 Jste pro zavedení stejnopohlavních sňatků a jejich zrovnoprávnění s manželstvím muže a ženy (včetně adopce)?

V současné době je v České republice možné uzavřít s osobou stejného pohlaví registrované partnerství bez možnosti adopce. Zákon o zavedení stejnopohlavních sňatků prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, k jeho dalšímu projednání na plénu se ale neschyluje.

Jak moc je pro Vás otázka důležitá?

4/12 Souhlasíte s rozhodnutím Parlamentu ČR zrušit superhrubou mzdu a současně s tím snížit daň z příjmu fyzických osob?

V roce 2020 byla Parlamentem zrušena superhrubá mzda, a současně snížena daň z příjmu fyzických osob. Motivací pro schválení byla horší situace ekonomiky během koronavirové pandemie, odpůrci argumentovali zvětšením schodku státního rozpočtu asi o 90 miliard korun.

Jak moc je pro Vás otázka důležitá?

5/12 Má český stát výrazně snížit příspěvky neziskovým organizacím v příštím roce?

Dle údajů z roku 2018 putuje z veřejných zdrojů neziskovým organizacím přibližně 18 miliard korun. Hlavními příjemci jsou sportovní neziskovky a organizace ze sociálního sektoru.

Jak moc je pro Vás otázka důležitá?

6/12 Měla by výše minimální mzdy po dobu příštích tří let zůstat na stejné úrovni jako nyní?

Dnes je výše minimální mzdy 15 200 Kč. Za posledních pět let stoupla její hodnota o 5 300 korun.

Jak moc je pro Vás otázka důležitá?

7/12 Myslíte si, že Česká televize a Český rozhlas plní veřejnou službu nestranně a objektivně?

Česká televize a Český rozhlas jsou veřejnoprávní instituce financované formou koncesionářských poplatků. U ČT dosahuje výše 135 Kč za měsíc pro každou domácnost, u ČRo 40 Kč. Dle kodexů ČT a ČRo si obě organizace musí zakládat na nestrannosti a nezávislosti.

Jak moc je pro Vás otázka důležitá?

8/12 Jste pro zmírnění podmínek oddlužení, tedy zjednodušení a zrychlení procesu pro osoby v exekuci?

V současném stavu může insolvence trvat až pět let, poslední novela zákona by snížila maximální trvání insolvence pro všechny na tři roky. Dle stávajícího stavu má dlužník dvě varianty oddlužení – buď splatí během tří let 60 % částky dluhu, nebo během pěti let splatí alespoň 30 % dluhu.

Jak moc je pro Vás otázka důležitá?

9/12 Řešili byste důchodovou krizi také zvýšením věku odchodu do důchodu (s výjimkou namáhavých profesí)?

Ve své zprávě OECD zvyšování věku odchodu do důchodu navrhuje, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR s postupným prodlužováním věku odchodu za hranici 65 let nesouhlasí.

Jak moc je pro Vás otázka důležitá?

10/12 Jste pro, aby ČR do dvou volebních období přijala společnou evropskou měnu euro?

Euro je měnou 19 ze 27 členských států Evropské unie, při vstupu do EU jsme se k přijetí eura zavázali, většina obyvatel ČR se ale staví proti zavedení společné evropské měny.

Jak moc je pro Vás otázka důležitá?

11/12 Jste pro progresivitu ve zdanění příjmů fyzických osob?

Myšlenka progresivního zdanění stojí na principu, že obyvatelé s vyššími příjmy odvádí na dani vyšší procentu svých příjmů. Dnes je základní sazba daně z příjmu 15 %, od 48násobku průměrné mzdy se daní 23 %.

Jak moc je pro Vás otázka důležitá?

12/12 Měl by stát výrazněji finančně podpořit prodej elektromobilů a výstavbu související infrastruktury?

V ČR v roce 2020 činil podíl prodaných elektromobilů na téměř 2 %. Podíl nově prodaných elektromobilů vůči celkovému počtu prodaných aut se u nás zvyšuje, stále ale zůstává daleko za státy v západní Evropě.

Jak moc je pro Vás otázka důležitá?

Kontakt

Telefon
+420720028299
+420604678097
Našli jste nějakou nesrovnalost nebo chcete doplnit chybějící informace?
oprava.nazorypolitiku@gmail.com

Sociální sítě