Komentáře experta SPOLU k tématu 'Ekologie'

Odpovídá Petr Hladík

1/3 Pokud má Česká republika dosáhnout k roku 2050 tzv. uhlíkové neutrality, jaké kroky by se měly podniknout během příštího volebního období?

Musí to být kombinace snižování CO2 a jeho pohlcování. Co se týče snižování emisí, je na první místě energetika. Doba uhelná končí, budoucnost je v bezemisních obnovitelných zdrojích a jaderné energetice. Zároveň musí být kladen důraz na energeticky šetrné rekonstrukce a novou výstavbu. Nutné je také podpořit modernizaci výrobních postupů v rámci průmyslového odvětví. Je nutné připravit legislativu na komunitní energetiku, akumulaci elektřiny, její sdílení a prodávání. Co se týče pohlcování CO2 je nutné jít cestou zelených měst, nových parků, přijmout legislativu, díky které se nám podaří ochránit stromořadí v ulicích měst. V krajině pak kromě zalesňování holin po kůrovcové kalamitě má velký potenciál výsadba smíšených lesů v podhorských oblastech, které dříve sloužili k hospodářské činnosti, ale dnes jde o nevyužitá pole, která leží ladem.

2/3 Co by bylo v příštím volebním období potřebné realizovat pro ochranu přírody a biodiverzity v české krajině?

Chceme zdvojnásobit plochu nejpřísněji chráněného území. Dále chceme vyhlásit nový Národní park Křivoklátsko, vše je zde připraveno, jedná se o tom již několik let a není dále na co čekat. Dále chceme otevřít debatu o vyhlášení Národního parku na soutoku řek Moravy a Dyje. Jedná se o unikátní systém mokřadů, který bychom měl ochránit pro příští generace. Chceme zastavit další zábory půdy pro nesmyslnou výstavbu, ta se musí odehrávat v již zastavěných oblastech, a ne na úrodných polích a zelených loukách. Tytu musí být pro opylovače a různé živočišné i rostlinné druhy. Budeme motivovat zemědělce ke zmenšování rozsáhlých půdních bloků a chceme, aby desetina celkové zemědělské plochy chránila opylovače a celkovou biodiverzitu. Podpoříme soukromé vlastníky, aby zakládali krajinné prvky a pečovali o soulad zemědělství a ochrany přírody.

3/3 Co byste v příštím volebním období udělali proti překračování hygienických norem ovzduší v oblastech s vysokou koncentrací průmyslu řešit, k němuž zde dochází v průběhu velké části roku?

Kvalita životního prostředí zásadně ovlivňuje zdraví obyvatel, nemůžeme proto donekonečna tolerovat překračování hygienických limitů a už vůbec ne, pokud se jedná o toxické nebo nebezpečné látky. Problém v tomto ohledu není jen s ovzduším, ale musíme bojovat jak s kontaminací vod tak i půdy. Chceme zpřísnit podmínky a kontroly nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. Viníky překračování limitů chceme postihovat přísněji a chceme zavést funkční systém likvidace starých ekologických zátěží.

Kontakt

Telefon
+420720028299
+420604678097
Našli jste nějakou nesrovnalost nebo chcete doplnit chybějící informace?
oprava.nazorypolitiku@gmail.com