Komentáře experta SPD k tématu 'Ekologie'

Odpovídá Jaroslav Holík

1/3 Pokud má Česká republika dosáhnout k roku 2050 tzv. uhlíkové neutrality, jaké kroky by se měly podniknout během příštího volebního období?

Zamezit zbytečnému plýtváním energií. Tím myslím, decentralizací výrob, kde nebude nutné převážet zboží, či polotovary z jedné strany Evropy na druhou. Více využívat hromadné dopravní prostředky. Více se pohybovat pomocí vlastní energie (chození pěšky, jezdění na kole). Zmenšit a zlehčit osobní dopravní prostředky. Každé zrychlení, či zpomalení hmoty vyžaduje energii. Malé auto o poloviční hmotnosti spotřebuje polovinu energie a tím znečistí ovzduší daleko méně. Navíc zabere menší plochu a zlepší se podmínky parkování. Ruku s tím musíme pokračovat ve využívání energií - sluneční, vodní, větrné a geotermální.

2/3 Co by bylo v příštím volebním období potřebné realizovat pro ochranu přírody a biodiverzity v české krajině?

V naší zemi, kde k nám žádné voda nepřitéká, musíme lépe hospodařit s vodou, která naprší. Zakládat drobné rybníčky, mokřady, obnovit remízky, meandry, Snížit betonové plochy, např. rovné střechy pokrýt vrstvou zeminy a rostlinným porostem. Omezit ničení zemědělské půdy a pěstování monokultur. Omezit používání herbicidů a pesticidů. Pro boj se škůdci využívat jejich přírodní nepřátele. Hlavní pozornost věnovat recyklaci odpadů. Odpad se musí stát základní výrobní surovinou a přírodní zdroje pouze doplňkem.

3/3 Co byste v příštím volebním období udělali proti překračování hygienických norem ovzduší v oblastech s vysokou koncentrací průmyslu řešit, k němuž zde dochází v průběhu velké části roku?

Navrhneme a budeme bojovat za schválení zákonů, které budou znečišťovatele výrazněji postihovat a uživatele ekologických výrob motivovat.

Kontakt

Telefon
+420720028299
+420604678097
Našli jste nějakou nesrovnalost nebo chcete doplnit chybějící informace?
oprava.nazorypolitiku@gmail.com